• +48 601 457 422
 • kontakt@piasekiwoda.pl
 • ul. Marynarska 11, 78-132 GRZYBOWO

Regulamin

Regulamin apartamentów i domków „PIASEK I WODA”        

§ 1. WSTĘP

 1. Niniejszy regulamin określa warunki rezerwacji i zasady użytkowania apartamentów „ PIASEK I WODA „
 2. Przestrzeganie niniejszego regulaminu, ma służyć zapewnieniu spokoju i bezpieczeństwa pobytu wszystkich naszych Gości.

§ 2. REZERWACJA

 1. Aby dokonać rezerwacji należy skorzystać z systemu rezerwacyjnego dostępnego na stronie internetowej pod adresem www.piasekiwoda.pl, zakładka rezerwacja, lub skontaktować się telefonicznie w godzinach od 8.00 do 21.00 pod numerem +48 601457422. Dane, które należy podać to: data przyjazdu i wyjazdu, wskazany apartament, dane kontaktowe, łączną ilość osób, oraz godzinę przybycia.
 2. Wynajmujący nie jest zobowiązany do zwrotu pieniędzy za niewykorzystany przez Najemcę okres pobytu.

§ 3. USŁUGA WYNAJMU APARTAMENTU

 1. Cena wynajmu uwzględnia opłaty dodatkowe tzn. opłaty za media tj. woda, co,  Internet,  miejsce postojowe na samochód oraz korzystanie z rowerów.
 2. Niewliczona w cenę apartamentu: podatku  miejskiego, opłaty za sprzątanie końcowe oraz opłaty za prąd w/g wskazań licznika.
 3. W wyposażeniu apartamentu znajduje się pościel oraz ręczniki w ilości jeden komplet na osobę. Komplet zawiera: prześcieradło, poduszkę, kołdrę,  suszarki do włosów, odkurzacz, żelazko z deską do prasowania, pralka, leżaki na plażę szt. 2, parawan szt. 1.
 4.  Dla każdego apartamentu dostępne jest miejsce parkingowe opisane numerem apartamentu. W apartamencie  w Porcie dostępny garaż dla samochodu osobowego. Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie lub utratę samochodu lub innego pojazdu należącego do Najemcy.

§ 4. OBOWIĄZKI NAJEMCY

 1. Najemca zobowiązuje się używać przedmiotu najmu wyłącznie w celach mieszkaniowych i nie może oddawać apartamentu w podnajem ani bezpłatne używanie osobom trzecim.  
 2. W apartamencie nie może przebywać większa liczba osób, niż zgłoszona w procesie rezerwacji.  
 3. Za niezgłoszone osoby w procesie rezerwacji będzie pobierana jednorazowa opłata 50 zł/za osobę za dodatkowy serwis.
 4. Najemca zobowiązany jest do poszanowania zasad dobrego sąsiedztwa. W przypadku, gdy Najemca w sposób znaczący narusza spokój lub dobra sąsiadów oraz nie przestrzega powszechnie stosowanych norm współżycia między ludźmi. Wynajmujący zastrzega sobie prawo do wypowiedzenia umowy bez zachowania terminów wypowiedzenia i nie jest wówczas zobowiązany do zwrotu Najemcy pieniędzy za niewykorzystany okres pobytu.
 5. Najemca zobowiązany jest do zachowania apartamentu w stanie zastanym w momencie rozpoczęcia pobytu. Przestawianie mebli oraz sprzętów AGD/RTV, będących na wyposażeniu apartamentu jest zabronione. Cisza nocna na terenie obiektu obowiązuje w godzinach od 22 00 do 6 00 rano. Najemca ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych powstałe z jego winy lub winy osób przebywających w wynajmowanym przez Najemcę apartamencie w okresie trwania umowy najmu apartamentu.
 6. W przypadku wystąpienia szkody, niezwłocznie po jej stwierdzeniu, Najemca powinien zawiadomić właścicieli apartamentów pod numer . +48 504 963 503
 7. Najemca odpowiedzialny jest za klucze do apartamentu, pomieszczenia rowerowni, oraz blokady miejsca postojowego, a w razie zagubienia zobowiązany jest do pokrycia kosztów odtworzenia.
 8.  Najemca ma obowiązek zwrócić szczególną uwagę na należytą obsługę zaworów wody i urządzeń elektrycznych. Z uwagi na ochronę przeciwpożarową Najemca  nie może używać jakichkolwiek urządzeń zasilanych energią elektryczną, niestanowiących wyposażenia lokalu.
 9. Dla bezpieczeństwa i jakości wypoczynku naszych Gości palenie tytoniu, używanie otwartego ognia w obiekcie jest surowo zabronione.
 10. Serdecznie zapraszamy bez zwierząt domowych. Wprowadzanie zwierząt na teren posesji jest zabronione.
 11. Wszelkie znaki firmowe i projekty wnętrza apartamentów są wyłączną własnością właścicieli, więc powielanie ich i publikowanie zwłaszcza na portalach internetowych i społecznościowych  jest zabronione.

§ 5. PRZYJAZD, ZAKWATEROWANIE I PŁATNOŚĆ

 1. Doba hotelowa rozpoczyna się o godz. 15.00 i kończy o godz. 10.00 dnia następnego.
 2. Zameldowanie odbywa się od godziny 15.00 do 17.00.
 3. W przypadku braku możliwości dotarcia na umówioną wcześniej godzinę, Najemca  zobowiązany jest do natychmiastowego powiadomienia telefonicznie właścicieli apartamentów pod Numer tel. +48 601 457 422. W razie braku kontaktu z Najemcą, Wynajmujący zastrzega sobie prawo do anulowania rezerwacji.
 4. Procedura zameldowania wymaga okazania przez Gościa dowodu tożsamości ze zdjęciem.
 5. Opłatę za pobyt uiszcza się z góry o ile nie została dokonana wcześniej przelewem, gotówką lub kartą płatniczą.
 6. Kaucja zwrotna – wysokość 500 zł. Rozliczona w dniu wymeldowania. Pobrana oraz zwrócona gotówką.

§ 6. ANULOWANIE REZERWACJI I SKRÓCENIE POBYTU

 1. Istnieje możliwość anulowania rezerwacji, jednakże wyłącznie w ważnych przypadkach losowych, uzasadnionych przez Gościa. W przypadku anulowania rezerwacji pobytu Gość zostanie obciążony opłatą za rezygnację z pobytu w wysokości:(wpłaconego zadatku 30% wartości pobytu) – Skrócenie pobytu jest traktowane, jako rezygnacja po terminie anulowania rezerwacji, a zatem wiąże się z uregulowaniem   rachunku w wysokości 100% za cały deklarowany czas pobytu.
 2. W przypadku wystąpienia niemożliwych do przewidzenia okoliczności, których skutków nie można natychmiast zlikwidować zwyczajowymi środkami, Wynajmujący  rezerwuje sobie prawo zwrotu kwoty za niewykorzystany okres pobytu. Wynajmujący ma prawo, w przypadku wystąpienia zjawisk mających charakter siły wyższej odstąpić od umowy. Dotyczy to również przypadków, w których bezpieczeństwo osobiste Najemcy lub jego majątku, z powodów niezależnych od Wynajmującego, nie będzie mogło być zagwarantowane.
 3. W okolicznościach wskazanych w § 4 kwoty wpłacone przez Najemcę podlegają natychmiastowemu zwrotowi, z potrąceniem kwot należnych Wynajmującemu za usługi już wykonane.

§ 7. REKLAMACJE

 1. W razie zaistnienia nieprawidłowości Najemca ma prawo do złożenia reklamacji w terminie 14 dni od ich wystąpienia. Reklamacje, skargi i wszelkie zażalenia należy przesyłać na adres kontakt@piasekiwoda.pl.
 2. Rozpatrzenie reklamacji następuje w terminie 14 dni roboczych od jej otrzymania. Najemca  zostanie niezwłocznie powiadomiony drogą  emaliową o sposobie jej rozpatrzenia.

§ 8. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Dokonując rezerwacji Klient wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych wyłącznie w celu realizacji rezerwacji i dopełnienia obowiązku meldunkowego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych. Rezerwującemu przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych i ich aktualizacji.
 2. Administratorem danych osobowych są firmy: RENT APARTMENTS Mirosław Bartosiewicz ul. Marynarska 11/36 78-132 GRZYBOWO NIP 5470129722 oraz INVESTMENT-RENT Andrzej Bielankiewicz ul. Grzybowska 25F 78-100 KOŁOBRSEG NIP 5471037666 
 3. Wszystkie dane osobowe zgromadzone w procesie rezerwacji mogą być trwale usunięte. Aby to zrobić należy napisać email na adres kontakt@piasekiwoda.plprośbę o wymazanie z bazy  danych gości.
 4. Dane osobowe zgromadzone w procesie rezerwacji nigdy nie będą udostępnione osobom trzecim, oraz na podane dane nigdy nie będą wysyłane treści reklamowe oraz handlowe.
 5. Więcej informacji można znaleźć na podstronie polityka prywatności

§ 9. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

 1. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji procesu rezerwacji, wyjaśnienia okoliczności ewentualnego naruszenia Regulaminu lub obowiązujących przepisów prawa, oraz rozpatrywania ewentualnych reklamacji.
  1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, że :
  2. Administratorem danych osobowych pozyskanych w procesie rezerwacji w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa powszechnie obowiązującego, jest – RENT APARTMENTS Mirosław Bartosiewicz ul. Marynarska 11/36 78-132 GRZYBOWO NIP 5470129722 oraz INVESTMENT-RENT Andrzej Bielankiewicz ul. Grzybowska 25F 78-100 KOŁOBRSEG NIP 5471037666.
  3. Podmiotem przetwarzającym dane osobowe jest system rezerwacji online Hotres.pl, który należy do firmy LEMONPIXEL.pl Roman Korczyński z siedzibą w Jeleniej Górze 58-570 ul. Młyńska 12A nazywany dalej Hotres.pl

Dane osobowe

 1. Na potrzeby procesu rezerwacji / wystawienia dokumentu sprzedaży pobierane są dane osobowe Gościa. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do realizacji procesu rezerwacji.
 2. Gość posiada prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, jak również prawo do ograniczenia ich przetwarzania.
 3. Opcjonalna zgoda Gościa na przetwarzanie danych w celach marketingowych wymaga zaznaczenia odpowiedniego pola typu ‘checkbox’ w procesie rezerwacji.
 4. Zgoda ta może być cofnięta poprzez przesłanie odpowiedniej wiadomości na adres e-mail : kontakt@piasekiwoda.pl

Zobowiązania Administratora

 1. Administrator zapewnia, że dane osobowe Gościa nie są udostępniane osobom trzecim i w tym zakresie podejmie niezbędne środki i zapewni wykorzystanie swojej wiedzy i doświadczenia w celu realizacji przedmiotowego zapewnienia.
 2. Administrator zachowuje prawo udostępnienia danych osobowych podmiotom upoważnionym (Podprocesorzy) oraz w przypadkach przewidzianych przepisami prawa powszechnie obowiązującego. W szczególności dotyczy to podmiotów jakich jak : systemy realizujące płatności on Line oraz oprogramowanie recepcji.
 3. Administrator zobowiązany jest do dotrzymania tajemnicy i poufności informacji uzyskanych w celu realizacji procesu rezerwacji. Podjęte zobowiązanie pozostaje w mocy przez czas nieokreślony.

Zobowiązania Hotres.pl

 1. Hotres.pl jako Podmiot przetwarzający dane osobowe Gościa, zapewnia wdrożenie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, oraz dodatkowych zabezpieczeń informatycznych, opierających się na sprawdzonych serwerach i systemach służących do przetwarzania danych osobowych w usługach świadczonych drogą elektroniczną.
 2. Hotres.pl oświadcza, że systemy informatyczne wykorzystywane do przetwarzania danych osobowych spełniają wymogi obowiązujących przepisów prawa, w szczególności chronione są w stopniu wysokim w rozumieniu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informacyjne służące do przetwarzania danych osobowych.
 3. Podwykonawcy i pracownicy Hotres.pl zostaną należycie umocowani do przetwarzania danych osobowych w związku z realizacją procesu rezerwacji, na co Administrator oraz Gość wyrażają zgodę.
 4. W celu zapewnienia najwyższego bezpieczeństwa w przechowywaniu danych osobowych zgodnych z wymogami RODO,

Hotres.pl zobowiązany się do:

  1. szyfrowania oraz anonimizacji transmisji danych osobowych
  2. ciągłego zapewnienia poufności, integralności, dostępności i odporności systemów i usług przetwarzania
  3. zdolności do szybkiego przywrócenia dostępności danych osobowych i dostępu do nich w razie incydentu fizycznego lub technicznego
  4. regularnego testowania, mierzenia i oceniania skuteczności środków technicznych i organizacyjnych mających zapewnić bezpieczeństwo przetwarzania danych.

Postanowienia końcowe

1.Administrator jest uprawniony do wprowadzenia zmian w postanowieniach Regulaminu w każdym czasie i zależnie od własnej decyzji. W szczególności, może dokonać zmiany postanowień niniejszego Regulaminu w przypadku konieczności dostosowania Regulaminu do przepisów bezwzględnie obowiązujących lub do zmian przepisów prawa mających wpływ na treść Regulaminu.